co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Ozeáš 4,1-6

24. 8. 2013 15:08
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: pověst , vina , autorita , důsledek

Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele,
Hospodin má žalobu na obyvatele země: 
V této zemi není věrnost ani láska
a nikdo nezná Boha.
Jen samé kletby, lži a vraždění, 
zlodějství a cizoložení –
rozmáhá se to víc a víc,
jedno krveprolití za druhým!
To proto země uvadá 
a každý její obyvatel je vyčerpán;
polní zvěř i ptáci na nebi hynou
společně s mořskými rybami. 

Ať si však nikdo nestěžuje,
nikdo ať nikoho neobviňuje – 
vždyť jsi to, knězi, právě ty,
na koho tu teď žaluji.

Potácíš se ve dne jako za noci 
a s tebou se potácejí také proroci;
hubíš svůj vlastní lid
a můj lid hyne bez špetky poznání. 
Protožes odmítl poznání,
i já tě odmítnu od kněžství;
na Zákon svého Boha nedbal jsi,
ani já nebudu dbát na tvé potomky.

Sdílet

Komentáře

slachmánek Bože odpusť, že si tak často stěžuji a tak málo se přimlouvám za druhé...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková