co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Dvojí tvář milosti

12. 1. 2014 13:21
Rubrika: moje střípky | Štítky: milost , obnova

Milost je úžasná...

...nemůžeme bez ní žít...

...ale umíme jí žít?

Často slýcháme ve sborech, že je milost zadarmo, že si ji nezasluhujeme.

A je to pravda.

Ale slitovává se Bůh opravdu nad každým?

Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.
Ex 33,19

Řekl bych že ne.

A jak to tedy je?

Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy.
Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil!
Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele?
Ez 33,11

Je potřeba se odvrátit od zlého, tomu se říká pokání.

 

Boží milost můžeme chápat dvěma pohledy, za prvé milost od věčné smrti

Za druhé milost jako čas k pokání.

Bůh nás málokdy trestá okamžitě (zejména proto, že nás nechce zabít).
To ale neznamená, že nám odpustil. Bůh nám odpouští, až když ho o to prosíme.

 Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý
– odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
1. Janova 1,9

A prosíme až když si uvědomujeme co zlého jsme udělali.

Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu,
ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

Jan 14,26

Tím to ale nekončí, vyznámím hříchů se nestaneme světci.

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale nenachází.
Tehdy si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘
A když přijde a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale prázdný,
jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám.
Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.
Mt 12,43-45

 Je třeba svůj život naplňovat dobrými věcmi, aby tam nezbylo místo pro zlé.

Zobrazeno 640×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková