co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

strom u řeky života

13. 1. 2015 14:07
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: strom , řeka , život

Poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu.
A hle – zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda.
Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře.
Poté mě odvedl severní branou ven a vedl mě okolo až k východní bráně vnějšího nádvoří.
A hle – z její pravé strany se řinula voda.
Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ.
Odměřil tisíc loktů a provedl mě vodou – sahala po kotníky.
Odměřil dalších tisíc a provedl mě vodou – sahala po kolena.
Odměřil dalších tisíc a provedl mě vodou – sahala po pás.
Odměřil dalších tisíc – a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit,
protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat a nešla přebrodit.

„Vidíš to, synu člověčí?“ řekl mi.

Poté mě vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky,
hle – na obou březích řeky bylo veliké množství stromů.
„Tato voda teče do východního kraje,“ řekl mi. „Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví.
Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb.
Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije.
...
Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy.
Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce.
Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně.
Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem.“

Ezechiel 47

Blaze člověku,
který nechodí, jak radí ničemní,
na cestě hříšných nestojí,
ve spolku posměvačů nesedí.
Zákon Hospodinův je jeho radostí –
o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.
Bude jako strom na břehu řeky vsazený,
který své ovoce ve svůj čas přináší,
kterému nikdy neuvadne listí
cokoli činí, se podaří!

Žalm 1


„Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit,“ odpověděl Ježíš. „Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“

 Jan 4,13-14

V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou v létě tak jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země.

Zachariáš 14,8-9

V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí.

Joel 4,18

Zobrazeno 379×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková