co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

be HARD -0- nebo SOFT?

21. 2. 2015 8:04
Rubrika: nestřepy | Štítky: HARD , SOFT , vize , boj , pokoj

Jaký jsem? Jaký chci být? Jaký můžu být? Jaký budu?

Jsem SOFT nebo HARD (křesťan)?


co je to SOFT?

Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul,
ale měl věčný život.
Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil,
ale aby svět byl skrze něj spasen.

Jan 3.16-17

...a dal jim moc nad nečistými duchy,
aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh.

Matouš 10.1

 • Když se chovám, jako by tu Kristus byl pro mě.
 • Když si myslím, že Bůh chce abych se měl dobře.
 • Když za naplnění života považuji spokojenost a štěstí.
 • Když nemoc a smrt je to největší zlo a nespravedlnost.
 • Když požehnání pro mě znamená úspěch.

Pokud jsou mi tyto výroky vlastní, pak jsem nejspíš SOFT křesťan.
Ne že by něco z toho bylo vyloženě špatné tvrzení, ale je to vytržené z kontextu.
Nemůžu přijímat Boží milost, pokud odmítám přijmout Pravdu Zákona.
Milost vychází ze zákona a dává mu naplnění!

"Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání."

Jan 14.15

"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky.
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit."

Matouš 5.17

co je HARD?

 Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích.
Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích.
Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj.
Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci,
dceru proti matce a snachu proti tchyni.
Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině.
Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden.
Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.
Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.
Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí,
a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.

Matouš 10.32-39

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži,
který postavil svůj dům na skále.
Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům,
ale ten nespadl, protože byl založen na skále.
Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu,
který svůj dům postavil na písku.
Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům,
a ten spadl a jeho pád byl hrozný.

Matouš 7.24-27

 • Hard znamená žít naplno pro Boha ať to stojí co to stojí!
  Je to těžké, je to boj, a v boji teče krev!
 • Hledat a žít Boží vůli.
 • Nejde o pozemský život, ale o věčnost.
  Jsem ochotný zemřít pro Boha.
 • Usiluji o čas s Bohem každý den? Celý den? Stále?
  Těžiště mého duchovního života by mělo být ve všedním dni.
 • To jak pevně stojím v Bohu nemusí být vidět, ale ve zkouškách se to projeví.
  Pokud to s Bohem myslím vážně a chci pro něj dělat velké věci,
  tak mi SOFT víra nemůže stačit.
 • když požehnání vnímám jako důsledek Boží vlády

Takže hlavní rozdíl mezi SOFT a HARD je:

 • SOFTík žije svůj život a Boha potřebuje kvůli spasení.
  Hodně mu záleží, jak ho vnímají druzí lidé.
 • HARDy žije svůj život pro Boha, klidně by pro něj i zemřel.
  Nemá potřebu svou víru zviditelňovat.

Přiznávám, že je to spíš teorie. Asi každý z nás se pohybuje někde mezi.
Ale chtěl bych nás všechny povzbudit, že má smysl o to usilovat, i když přijdou pády,

hlavně to nevzdat!


 be HARD - buď statečný a smělý, žít naplno pro Boha je často těžké, ale smysluplné

Zobrazeno 1174×

Komentáře

slachmánek

Tenhle obrázek to myslím, pěkně vystihuje:
https://www.signaly.cz/fotky/61356/1546131#photo-detail

slachmánek

@BětkaV: Myslím, že už začínám chápat, jak jsi to myslela s tou Boží "výhradností pro mě" ;-)

Zobrazit 8 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková