co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

o hořkosti

9. 2. 2015 18:13

Hořkost vnímám jako opak radosti, vysává ze mě veškerý život.
Bývá hodně nakažlivá, pokud jsem se zahořklým člověkem delší dobu.

Podle mě může vzniknout z:

  • velké bolesti (2.Královská 4.~27)
  • nespravedlnosti (Žalm 73)
  • nesmíření se skutečností (falešné představy)
  • neodpuštění (vnitřní sebespoutání)

co s tím můžu dělat?

  • odpouštět druhým (těžké věci raději se zpovědníkem)
  • odevzdávat život Bohu - Bůh je svrchovaný, má právo měnit mé plány!
  • neřešit co nemůžu změnit
  • sdílet svá trápení

Kvílím jako drozd anebo rorejs, naříkám jako holubice,
oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím,
stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí!
Co ale mohu říct?
Co o mně řekl, učiní.
Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti.
Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání

ty jsi mě uzdravil a oživil!
Hle, ta má hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví!
Vytrhl jsi mě z jámy nicoty, všechny mé hříchy zahodil jsi pryč.
Není to hrob, kdo tě velebí, ani smrt tě chválit neumí.
Ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti.
Živý, jen živý tě může velebit.
Tak jako já v dnešním dni.
Otec své děti poučí o tvé věrnosti.
Hospodin je připraven k mé záchraně
– zpívejme a hrajme na strunné nástroje
po všechny dny, kdy žijeme v Domě Hospodinově!

Izajáš 38.14-20

 Z vašich úst ať nevychází nic zlého;
vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.
Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.
Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní.
Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.

Efezským 4.29-32

Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost
a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé.
Ať se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau,
který prodal své prvorozenství za jediný pokrm.
Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval),
neboť nenašel příležitost k pokání.

Židům 12.14-17 (Genesis 27.~34)

Skutky 8.18-24

Zobrazeno 470×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková