co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

radost z milosti

27. 2. 2015 12:29
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: radost , milost , odvrácení

Bože naší spásy, vrať se k nám,
přestaň nevražit proti nám!
To budeš navěky rozhněván?
Rozlícen zůstaneš napořád?
Nechceš nám znovu život darovat,
aby se tvůj lid z tebe radoval?
Projev nám, Hospodine, lásku svou,
obdaruj nás svou záchranou!
Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin
(on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým):
„Jen ať se nevracejí k svému bláznovství!“
Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí,
v naší zemi se sláva zabydlí!
Láska a pravda se spolu setkají,
spravedlnost a pokoj se políbí.
Pravda ze země vyraší,
spravedlnost k nám z nebe zamíří!
Hospodin sám nás štěstím obdaří
a naše země hojně urodí.
Spravedlnost před ním poběží,
připraví cestu jeho šlépějím!

Žalm 85~

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život,
když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých.
...
Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.
I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější,
a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.
Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte.
Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,
protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.

...
S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost,
kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti;
nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti.
Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy.
Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
...
Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej,
aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.

1.Petrova 1~

Zobrazeno 502×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková