co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Žalm 89

4. 3. 2015 12:38
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: zázrak , čas , chvála , zář , tvář , vděčnost

Tvrdím, že tvá láska má věčné základy,
nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti!

Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil.

ďábla rozdrtil

Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit;
ve světle tvé tváře takoví smějí žít.
Ve tvém jménu radují se celé dny,
tvá spravedlnost jim dává vítězství.
Sláva jejich síly jsi přece ty sám,
díky tvé milosti se náš roh pozvedá.

důsledek/příčina vděčnosti

Hospodinu patří naše pavéza,
Svatému izraelskému náš král!

ať i náš prezident patří Bohu

Ve vidění jsi kdysi promluvil,
tehdy jsi řekl věrným svým:
„Hrdinovi jsem pomoc udělil,
vybraného z lidu jsem vyvýšil.
Našel jsem svého služebníka Davida,
svým svatým olejem jsem ho pomazal.

Má ruka jej bude podpírat,
má paže mu bude síly dodávat.

Má věrnost a láska bude s ním,
jeho roh se v mém jménu vyvýší.

vítězíme v Božím jménu

Jeho synové když však můj Zákon opustí
a nebudou se řídit mými pravidly,
má ustanovení jestliže poruší
a nedodrží mé příkazy –
holí potrestám jejich poklesky
a jejich provinění ranami.
Svou lásku však od něj neodvrátím,
svou vlastní věrnost nezradím,
35svou smlouvu nikdy neporuším,
co vyšlo z mých úst, to nezměním!

vyvolení se někdy projevuje trestáním

Jak krátký je můj život – vzpomeň si!
K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi?
Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit?
Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí?

nežít pro věčnost je marnost

Zobrazeno 420×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková