co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

liják Ducha

1. 4. 2015 8:46
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: duch , počasí

Synové Sionu, jásejte,
v Hospodinu, svém Bohu, se radujte,
neboť vám dá déšť, jak se patří,
vylije na vás liják vydatný,
podzimní i jarní, jako dřív.

Joel 2.23

Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha
a vaši synové i dcery budou prorokovat;
vaši starci budou mívat sny
a vaši mladíci vídat vidění.
Ano, i na otroky a otrokyně
vyliji svého Ducha v oněch dnech.

Joel 3.1-2

Hospodin je veliký – to vím jistě,
nad všechny bohy je náš Panovník.
Hospodin činí, cokoli se mu zachce,
jak v nebi, tak i na zemi,
v mořích i v každé hlubině!
On nechá od obzoru stoupat mraky,
k lijáku připojuje blesky,
vypouští vítr ze svých pokladnic.

Žalm 135.5-7

On ale svou silou stvořil zem,
svou moudrostí vybudoval svět,
nebe rozepjal svým rozumem!
Svým hlasem rozezvučí vody na nebi,
od obzoru nechá stoupat oblaky;
k lijáku připojuje blesky,
vypouští vítr ze svých pokladnic.
Všichni ti tupci ničemu nerozumí,
všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami,
protože jejich odlitky jsou podvod
a ducha v sobě nemají.
Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory**;
až na ně přijde čas zúčtování, budou zničeny.

Jeremiáš 10.12-15 nebo 51.15-18

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Skutky 2.1-4


**v dnešní době jsou modly elektronické

Sdílet

Komentáře

JiKu Chudáci primitivní národové.
Ještě nevynalezli deštník, o goretexu ani nemluvě!

slachmánek Možná proto jsme tak málo nasáklí Duchem...

JiKu To byla jen takové legrace.
Ve skutečnosti měli lidé, kteří nasáknout NECHTĚLI, vždy dostatečné prostředky k tomu, aby nenasákli.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková