co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Proč Bůh Použil Moodyho? -5- Jeho naprostá svoboda od milování peněz

11. 4. 2015 15:34
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody , peníze

Páté tajemství nepřetržité moci a použitelnosti Moodyho byla jeho naprostá svoboda od lásky k penzům. Moody se mohl snadno stát velkým boháčem, ale peníze pro něj neměly vůbec žádný půvab. Rád vybíral peníze pro práci Boží, ale shromažďovat peníze pro sebe naprosto odmítal. Během světového veletrhu sám řekl, že kdyby si nechal výtěžky ze zpěvníků, které dosud vydal, bylo by to přes milion dolarů. Měl na to právo, protože byl vydavatelem a vložil do toho své vlastní peníze. Bratr Sankey měl tehdy nějaké písně, jež vzal s sebou do Anglie s úmyslem je vydat. Navštívil jednoho vydavatele, snad to byl Morgan a Scott, ale oni zásadně odmítli písně vydat. Tvrdili totiž, že Philip Phil­lips u nich před krátkým časem jakýsi zpěvník vydal, což se ukázalo špatnou investicí. Moody měl tehdy menší obnos a prohlásil, že je ochoten vložit ho do vydání těchto písní v co nejlacinější formě. A také to udělal. Vydání písní mělo nejpozoruhodnější a nejne­očekávanější úspěch. Později byly tyto písně vydány i vázané a přinesly velký výtěžek. Když mu předávali tento výnos, Moody odmítl se těchto peněz dotknout, i když mu domlouvali: "Vždyť jsou to vaše peníze!" Pan Fleming H. Revell byl toho času pokladníkem v kostele známém pod jménem Moodyho modlitebna (Tabernac­le). Na této nové stavbě byly hotovy pouze základy, když byly fondy vyčerpány. Pan Revell se dověděl o situaci spojené s vydáním zpěvníku a navrhl v dopise svým přatelům do Londýna, aby bylo peněz použito na dokončení stavby. Tak se také stalo. Nakonec se sešlo tolik, že komise, do jejíž rukou tuto záležitost svěřil, mohla dát prostředky k rozběhu mnohé křesťanské práce.

V jednom městě, které Moody navštívil na sklonku svého života, a ve kterém jsem s ním spolupracoval, bylo veřejně ohlášeno, že Moody nepřijme za svoje služby žádnou finanční pomoc či odměnu. Ve skutečnosti byl Moody do určité míry odkázán na to, co mu bylo poskytnuto v různých shromážděních. Ale když už bylo toto prohlášení zveřejněno, neřekl Moody vůbec nic, a opouštěl město bez centu honoráře za svou těžkou práci, kterou zde vykonal. Domnívám se, že si musel zaplatit i pobyt v hotelu. A ještě k tomu jakýsi místní kazatel napsalo Moodym nepravdivý článek do novin. Četl jsem v něm falešné a hanlivé báchorky o tom, že si Moody činil finanční nároky, o jejichž abso­lutní nepravdivosti jsem měl osobně důkazy.

 Mnohý evangelista na tomto bodě ztroskotá a jeho dílo je předčasně ukončeno. Láska k penězům způsobila ztrátu důvěry u mnoha evangelistů a mnohý z nich byl proto Bohem odstraněn. Když jsem byl nedávno na cestách, jeden z velmi spolehlivých kazatelů východní oblasti mi vyprávěl, jak se u nich konalo evangelizační tažení, při němž předsedou finanční komise byl on sám. K této akci se spojilo třiapadesát sborů a spolupraco­valo s evangelistou, který byl do té doby velmi populár­ní.Ten však dal najevo tak nemístnou touhu po peně­zích a tak systematicky porušoval dohodnutou úmluvu, ve kterou vstoupil před svým příchodem a tak naléhal na to, aby se peníze pro něj sbíraly způsoby jinými, než jaké sám původně navrhl, že předseda finanční komise chtěl složit funkci. Jen proto, aby se zabránilo skandálu, se nechal přemluvit, aby ve své funkci setrval. "Celkový výsledek třítýdenní evangelizace bylo pouze čtyřiadvacet jasných rozhodnutí," dodal můj přítel. "A když celá akce skončila, kazatelé se usnesli téměř jednomyslně s výjimkou jediného hlasu, poslat evange­listovi dopis, v němž mu otevřeně řekli, že jsou s ním a jeho způsobem práce navždy hotovi, a že cítí povinnost varovat i jiná města před ním, jeho metodami a následky jeho práce." Vezměme si tento příklad k srdci, jako výstrahu, dokud je čas.


úvod | zcela odevzdaný Bohu | modlitebník | biblista | pokorný | x peníze | spasení ztracenýchmoc z výsosti

Zobrazeno 524×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková