co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

absolutní nároky

7. 1. 2016 23:08

Je to zvláštní, ale asi si většina křesťanů neuvědomuje, čemu vlastně věří.
Křesťanství je úplně brutální víra, žádné jiné náboženství na lidi neklade tak velké nároky!

Nebo ne?

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království,
ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.

Matouš 7.21

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Matouš 5.48

Já bych tedy řekl že ANO.

Je asi naprosto přirozené, že jako lidé se snažíme věřit, že budeme spaseni.
Ale ty biblické nároky jsou nějak velké...
...tohle po nás Bůh přece nemůže chtít!
Bůh by přece nechtěl aby nikdo nebyl spasený, takže to musí být jinak!
Takže už hned vymýšlíme, jak to udělat, abychom dokázali být spaseni.

Jenže to je právě ta chyba!
Takhle to nemůžeme dělat!

To že my nezvládáme být dokonalí, přece neznamená, že je to důvod měnit Boží neměné standarty!
Jakákoli snaha podobného ražení je hereze a pohrdání Bohem danými pravidly.

 Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi,
bude v nebeském království považován za nejmenšího.
Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.
Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat
spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.

Matouš 5.19-20

Když tohle Ježíš kázal, tak tím lidi moc nepotěšil!

Učedníci byli z jeho slov ohromeni.
Ježíš jim tedy zopakoval: „Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království!
To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“

V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: „Kdo tedy může být spasen?“
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.

Marek 10.24

Jsou to drsná slova, ale je v nich náznak naděje.

Dobře, když to u lidí není možné, tak co máme dělat?
Odpověď je ve verši hned za seznamem co musíme zvládnout:

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.

Matouš 7.7

Dobře, tak už víme co dělat, ale jak to Bůh zařídí?

(Ježíš řekl:) toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.

Matouš 26.28

Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích.

Matouš 10.32

A nezapomínejme:

Touto milostí jste skrze víru spaseni.
Není to z vás – je to Boží dar;
není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.

Efezským 2.8-9


Možná se divíte, proč tu něco tak základního píšu, vždyť to zná každý křesťan!
Jenže v praxi vidím, že lidi neustále hledají nějaké pomůcky a návody jak žít, jak si spasení zasloužit.

!! SAMI NA TO PROSTĚ NEMÁME !!

TU MILOST SI NEZASLOUŽÍME - DÍKY BOŽE

Zobrazeno 560×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková