co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

zemřít?

3. 3. 2016 9:30
Rubrika: moje střípky | Štítky: smrt , poslušnost , duch , tělo , pověst , obnova , počasí , život

Co to znamená zemřít sám sobě?


Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Jan 3.3-8

Ježíš jim odpověděl: „Přišla chvíle, kdy má být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď mě z této chvíle‘? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!“

Jan 12.23-28


Opravdu po nás Bůh chce, abychom zemřeli?

Je přece velký rozdíl mezi: být ochotný zemřít a zemřít.

Nestačilo by se "jen" narodit znovu z Ducha?

Je v pořádku "zombie" církev?

Zobrazeno 2673×

Komentáře

JiKu

Škoda, že byl Ježíš tesař.
Jinak bych doporučil každému dát si pár obilných zrnek na vlhkou vatu a chodit se dívat, jak umírají. A tou zkušeností se inspirovat při výkladu tohoto podobenství.

slachmánek

hmm... takže to mám chápat tak, že si mám lehnout do vlhké vaty? - co to znamená prakticky!

JiKu

Vy si to samozřejmě chápejte jak uznáte za vhodné.

Radil jsem zájemcům, aby si ten pokus udělali, pozorovali a přemýšleli. Nic víc, nic méně.
Pakliže ten pokus (a další návazné kroky) udělat nehodláte, nemám pro vás žádné další rady nebo vysvětlení.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková