co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

zemřít?

3. 3. 2016 9:30
Rubrika: moje střípky | Štítky: smrt , poslušnost , duch , tělo , pověst , obnova , počasí , život

Co to znamená zemřít sám sobě?


Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Jan 3.3-8

Ježíš jim odpověděl: „Přišla chvíle, kdy má být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď mě z této chvíle‘? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!“

Jan 12.23-28


Opravdu po nás Bůh chce, abychom zemřeli?

Je přece velký rozdíl mezi: být ochotný zemřít a zemřít.

Nestačilo by se "jen" narodit znovu z Ducha?

Je v pořádku "zombie" církev?

Sdílet

Komentáře

JiKu Škoda, že byl Ježíš tesař.
Jinak bych doporučil každému dát si pár obilných zrnek na vlhkou vatu a chodit se dívat, jak umírají. A tou zkušeností se inspirovat při výkladu tohoto podobenství.

slachmánek hmm... takže to mám chápat tak, že si mám lehnout do vlhké vaty? - co to znamená prakticky!

JiKu Vy si to samozřejmě chápejte jak uznáte za vhodné.

Radil jsem zájemcům, aby si ten pokus udělali, pozorovali a přemýšleli. Nic víc, nic méně.
Pakliže ten pokus (a další návazné kroky) udělat nehodláte, nemám pro vás žádné další rady nebo vysvětlení.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková