co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

kam se obrátit?

14. 4. 2016 15:00
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: cíl , povolání , obnova

Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů.
Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: „Svlékněte mu ty špinavé šaty!“
Pak řekl Jošuovi: „Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho.“
Řekl jsem: „Vsaďte mu na hlavu čistý turban!“
Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho.
Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat:
„Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil,
staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí.

Zachariáš 3.3-7

Nuže, toto praví Hospodin: „Pokud se obrátíš, já tě obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník.
Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy.
Ať se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim.
Postavil jsem tě proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat,
ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych tě zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin.
Z rukou zlých lidí tě vysvobodím a ze spárů tyranů tě vykoupím.“

Jeremiáš 15.19-21

Moje povolání není snažit se lidem kolem mě vysvětlit, co že to vlastně dělám a proč.
Ale obrátit se k nim zády, čelem k Bohu... ;-)

Zobrazeno 528×

Komentáře

JiKu

Hlavně že víte, kterým směrem ten Bůh je, abyste se k němu mohl obrátit čelem.
Takhle to skoro vypadá, že je vždy na druhé straně, než lidi. Myslím, že by to mohlo být v některých okamžicích i zavádějící :-)

slachmánek

Mohlo by to být zavádějící, ale asi to tak je. Pokud se budu soustředit na mínění lidí, tak jen velmi vyjímečně to bude směrem k Bohu...

slachmánek

Osobně vnímám jako velmi zavádějící postoj rozhodovat se podle rad Božích lidí. Sice dovedou dobře poradit, ale stávám se na nich závislým - místo přímo na Bohu.

JiKu

Co se lidských rad týče, osobně preferuji rady typu "na tvém místě bych dělal to a to" (komunikace lokuční). Na rady a pokyny typu "dělej to a to" (komunikace ilokuční) jsem velmi obezřetný.

A pak je třeba si uvědomit, že církev či Boží lidé mají právo a dokonce povinnost říkat (tlumočit) to, co se dělat NEMÁ (což nechává nekonečně mnoho možností co se dělat může), ale nemají gebír na to říkat, co se dělat má (což je ta jedna možnost, žádný výběr tam už potom není).

vobis


"Nemá se nevěřit v jednoho Boha."
"Nemá se neměnit si ponožky."

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková