co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Focus on ME!

24. 10. 2016 12:47
Rubrika: moje střípky | Štítky: soustředění , strach , duvera

Podívej/soustřeď se na mě!

I touhle větou by bylo možné charakterizovat duchovní boj.

Je důležité, na co se soustředíme.

Je dobré bojovat proti hříchu a pokušení, ale ne pokud při tom ztratíme z pohledu Boha :-(

Mohli bychom dopadnout jako Saruman (J.R.R.Tolkien):
Nejmoudřejší, bílý čaroděj - tak dlouho se soutředil na boj proti temné magii, až jí sám propadnul.

Něco podobného můžeme vidět v tomto příběhu:
Hned potom přiměl učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“
„Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“
„Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“
„Pojď!“ řekl mu.
A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. „Pane, zachraň mě!“ vykřikl.
Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi pochyboval, malověrný?“ řekl mu.
Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: „Ty jsi opravdu Boží Syn!“

Matouš 14.22-33

Takže na co se díváme? Na hřích nebo na Boha?

Zobrazeno 485×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková