co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

ideální parodie

2. 2. 2017 13:26
Rubrika: ze života | Štítky: církev

Ideální sbor CB by měl obsahovat:

  • 1 přepracovaný kazatel (na hranici vyhoření)
  • 4 - 10 přepracovaných starších (řešících pouze organizaci sboru)
  • 4 - 10 chváličů
  • 10 - 20 vedoucích pro práci s dětmi
  • 59 - 81 pasivních členů (vždyť ke spasení mi stačí odsedět si nedělní kázání)

Člověk snad nepotřebuje být moc chytrý, aby viděl, že tenhle model nemůže fungovat!

V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat,
že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla.
Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo:
Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů.
Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti,
kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova.

Skutky 6.1-4

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo
– co budete jíst a pít a co si oblečete.
Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
...
Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu,
která dnes je a zítra bude hozena do pece,
neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
...
Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

Matouš 6.25-34

Proč to dnes nedělají sbory stejně?
Proč staršovstvo (vedení sboru) řeší jen organizaci + hospodaření
a na podstatné už jim nezbývá čas a energie?

Zobrazeno 643×

Komentáře

Papo

@slachmánek Tohle dělají ženy - něco chtějí, ale nevědí co. Dobře vám tak.

slachmánek

Ano podceňujeme vliv duchovního...
Teď se mi vybavil jeden krásný příběh: Exodus 17.8-13

Zobrazit 12 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková