co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

be HARD - jak budovat Církev

21. 3. 2017 13:39
Rubrika: nestřepy | Štítky: HARD , společenství , církev , naslouchání , obnova , čin , vzor

Myslím, že pro fungování církve je nezbytné:

  • aby každý měl blízký vztah s Bohem (bez prostředníka)
  • mít živé slovo proroků
  • žít učednickým způsobem - učit se od sebe navzájem

Bohu a jen Jemu patří právo budovat Církev.
Bůh nás povolává do různých dílčích úkolů,
ale péče a budování Jeho těla není naší starostí - je to nad lidské síly!

My nemůžeme druhé nutit, jak mají žít - ale být příkladem.
Takže je potřeba ty body přeformulovat!

Pro budování církve je nezbytné:

  • abych usiloval o čas s Bohem
    (nejen při práci, ale i v zábavě; nenech se vyrušovat - nenech si ten čas vzít!)
  • abych odhodlaně naslouchal Bohu
  • abych byl ochotný nechat se proměňovat
  • připomínat si, že jsem pro druhé příkladem - svědectvím, částečným zpřítomněním Boha na zemi
  • udělat si čas na druhé, všímat si v čem jsou dobří - povzbuzovat je, učit se to od nich

PS: Je velký rozdíl mezi: budovat Církev X být vedoucím církve


Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.

1. Petrova 5.2-4

Nuže, toto praví Hospodin: „Pokud se obrátíš, já tě obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. Ať se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim.

Jeremiáš 15.19-20

Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!“

Ezechiel 18.31-32


be HARD - buď statečný a smělý, žít naplno pro Boha je často těžké, ale smysluplné

Zobrazeno 666×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková