co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Mojžíšův zákon

4. 4. 2017 8:41
Rubrika: moje střípky | Štítky: zákon

Dal jsem se do čtení Mojžíšova zákona a všiml jsem si, že se tam objevují dva silné důrazy:

  • Odstraň ze svého středu zlo!
  • Ať není prolita neviná krev!

On ten zákon je vlastně sbírka příkladů, jak to prakticky naplnit.

Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko,
ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

Matouš 5.17-18

Zobrazeno 731×

Komentáře

jk7

Zajímavý je kontrast v prováděcích pokynech pro případy porušení Zákona

1) Numeri 15,35, sběr klestí v den odpočinku
Hospodin (!) řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá (!) pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“

2) Jan 8,7, cizoložná žena
Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“

To představuje v podstatě protikladné výchovné přístupy a konflikt je tak vlastně připraven Bohem.

Na tom moc nemění to, že Ježíš vykládal Zákon rozumně podle jeho hlubšího smyslu ve svém pochopení
Mt, 11,11-12 „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková