co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Jak rozpoznat Pravý hlas?

29. 6. 2017 13:51
Rubrika: nestřepy | Štítky: hlas , paměť , Bible , pravda , zákon

Jak rozpoznat Boží hlas?
To je přece jasné, je potřeba studovat Bibli! (alespoň tak mě to celý život učili)
Rozhodně to není myšlenka nová:

„Snad jste se také nenechali obloudit?“ osopili se na ně farizeové.
„Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!
Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil), jim ale řekl:
„Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?“
„Snad nejsi také z Galileje?“ odpověděli mu.
Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal!

Jan 7.47-52

Když vidím, jakým způsobem se rozlišuje pravost Božího zjevení, tak je mi občas do pláče.
Proč to rozsuzujeme nejčastěji podle toho, jestli je něco obvyklé nebo ne?
Vždyť Bůh jedná různými způsoby, stále tvoří něco nového, neobvyklého.

Pokud čtu Bibli pořádně, tak tenhle přístup musím jasně zavrhnout! Jak jinak pochopit tyhle verše?

v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova.
Řekl mu: „Jdi a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou.“
Učinil to tedy a chodil nahý a bosý.
Potom Hospodin řekl: „Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý,
aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši,
právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance,
mladíky i starce – nahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta.

Izaiáš 20.2-4

Hospodin Ozeášovi řekl: „Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s ní mít děti ze smilstva.
Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka.“
A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počala a porodila mu syna.

Ozeáš 1.2-3

Pokud bych přistupoval k rozlišování Božího hlasu tradičně, musel bych tyhle proroky odmítnout!
A to ani nemluvím o knize Job...

...tento způsob (ač v evangelikálních církvích uznávaný) nemůže být správný!

Ježíš jim řekl: „Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží moc.

Matouš 22.29

Jak tedy poznat Boží hlas?

„Amen, amen, říkám vám:
Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič,
kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá.
Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je.
Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas.
Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích.“

Jan 10.1-5

Amen, amen, říkám vám:
Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.
Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě
...
Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář.
Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal.
Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život,
a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.

Jan 5.25-40

Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.
Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.
Nebude totiž mluvit sám od sebe,
ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.

Jan 16.12-13

Dlouho jsem přemýšlel, jak poznat Boží hlas, když jsem ho nikdy neslyšel...
...a pak mi došlo, že to není pravda! Já už jsem ho slyšel!

Každý kdo se obrátil ho musel slyšet!
Ten hlas, který mi ukázal, jaký jsem - brečel jsem nad sebou a On mě přijal ;-)

Takže je to o tom rozpomenout se na Tenhle hlas.

Zobrazeno 587×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková