co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Co zbylo z víry?

5. 12. 2017 22:31
Rubrika: moje střípky | Štítky: víra , naděje , moc

Vždy když čtu v Bibli o Ježíši, apoštolech nebo o Eliášovi, tak je to síla!
Jasně je z toho patrné, že Bůh je mocný, ale když se dívám jak to vypadá s námi...

Kde je Boží moc?
Co děláme špatně?

Vy nevěřící a zvrácené pokolení!“ zvolal Ježíš.
„Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem.“
Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.
Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: „Proč jsme ho my nemohli vyhnat?“
Kvůli své malověrnosti,“ odpověděl jim.
„Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře:
‚Přejdi odsud tam,‘ a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.“

Matouš 17.17-21

Už jsem na ten oddíl narazil několikrát a bylo mi jasné, že problém bude v naší víře.
Jenže mi to stejně moc nepomohlo.

Až v neděli mě zaujal výklad slova naděje.
S tímhle slovem jsem se taky pral a moc neviděl rozdíl mezi vírou a nadějí.
Pak mi to došlo:

My nevíme, co to je víra, my místo ní máme naději a myslíme si, že to stačí...

My nejsme věřící, my jsme doufající.

My nevěříme, že je Bůh mocný, nejsme si jistí, nemáme víru :-(
Z našeho života zmizela víra, naučili jsme se žít tak, abychom nebyli závislí na Bohu.
A když někdo žije vírou, tak to považujeme za bláznovství, nezodpovědnost...

Víra je mocná, zdrojem je Bůh sám a proudí skrze nás - jak moc závisí na našem vztahu s Ním.

Vidím jak moc schází současné církvi; vidím, jak málo k tomu směřujeme budoucí generaci.
Za základ naší služby považujeme profesionalizaci a osobní oběť (což není špatné),
ale bez Boží moci to neproměňuje životy, nepřináší to život :-(


 Co je to víra?
Jak ji získat?

Mám jednu takovou osobní definici:

Víra je způsob, jak rozumem přistupovat k neuchopitelnému, rozum-přesahujícímu;
ne nějak nejasně, ale s jistotou, pevně.
Víra je dar, nezasloužená; můžeme ji odmítnout.
Víra nám otevírá cestu k Boží moci, je budována modlitbou a půstem.

Ale tahle definice rozhodně potřebuje doplnit!
A já ji potřebuju pochopit, prožít.
(moc bych si přál strávit nějaký čas s někým jako je David Hogan - on má víru)


A tak vidím jen jedno řešení:

Bože, kde jsi?

Jak Tě můžu poznat, jak se Ti můžu přiblížit?

Mám malou víru - dávej mi víru,
dávej mi nové příležitosti k růstu víry,
dávej mi nové příležitosti spolehnout se na Tebe.

AMEN!

Zobrazeno 789×

Komentáře

KMirjam

Ale naděje nenahrazuje viru. Naděje je součást víry! Naděje, že Pan nejenže přišel, je tady a ještě přijde. To je smysl a obsah naděje jako nedílné součásti naší víry. Víra, naděje a láska. Vše tvoří nedílny celek našeho vztahu k Bohu. Věřit pro mě znamená plně se svěřit do Bozi vůle. Na této cestě pokračovat v tě časti života, která vyplývá z mě svobodně vůle podílet se na Božím království. Tedy poznávat pravdivé řád světa a své úlohy v něm. Přijmout sama sebe se vším čím a kým jsem což s sebou nese i vědomí svých hříchů- tedy překážek na cestě k Bohu. Pokání, vyznání těchto vín a plně jejich odevzdání umožňuje pocítit onen promenujici zázrak odpuštění. Pan tu je aby smyval naše viny. Virou promeneny nový člověk je sice stále pouze na cestě, ale zakusil na sobě onu Boží moc.

KMirjam

Víra je milost kterou od Boha dostáváme. Víra je životní postoj. Víra je skutek milosrdenství vůči bližnímu která je vedle dalších svých projevů je naší odpovědi na Boží výzvu například v tom že po vzoru Krista koname a smyslime jak nam svým životem ukazuje že bychom konat a smyslet měli. Ale víra je také úžas nad stvořenim a Boží velikosti. Zavrat a okouzleni jez dává sílu po této cestě kráčet.

KMirjam

Víra je zkrátka dobrodružství. Sazka ma pravdu za kterou zkrátka má smysl jít. Víra opravdu nespočívá ve velkých skutcich. Někdy naopak v těch zdánlivě nejmenších na nichž ty velké stojí. Každému nam byl svěřen jedinečný a na tělo ušitý úkol. Nesrovnamejme se s velkými světci, koho uzdravili atd. Hledejme sama sebe v Bohu. Velikost našeho úkolu ale i víry samé pr3nechme Bohu. To je ten kdo rozhoduje a kdo nás vyzývá. Proměnme se a dívejme všude okolo í uvnitř nás. Vše nepotřebné odhazujme. To je nás úkol.

slachmánek

@KMirjam: Máte hodně širokou definici víry... ne, že by to bylo špatně, ale já (analyticky uvažující člověk) potřebuju jednoznačnou definici. Nejde mi o vyznání víry, ale přímo o víru.

slachmánek

BTW: Ale připomněla jste mi, že víra je dar - to jsem zapomněl napsat.

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková