co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Radujte se ze soudu

8. 12. 2017 8:40
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: soud , radost

Raduj se země se vším co je na ní...

...Hospodin přichází, přichází aby soudil!

(parafráze Žalm 96, 97)

Když jsem si to přečetl poprvé, tak mě to šokovalo;
JAK se můžeme RADOVAT ze soudu?

Jaké máme předsudky ke slovu soud?

Pak mi vyniknul verš:

„Přichází, aby soudil zem!
On bude spravedlivě soudit svět,
národy bude soudit v pravdě své!“

To je ten zásadní důvod k radosti,
Jeho soud bude spravedlivý!

Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je.
Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli.
Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů,
a já k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží.
Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným;
mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží.
Hle, už přichází ten den planoucí jako pec!
Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště
a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů.
Nezůstane z nich kořen ani ratolest!
Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení.
Vyrazíte a budete dovádět jako telátka vypuštěná z maštale.
Tehdy podupete ničemné – budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji,
praví Hospodin zástupů.

Malachiáš 3

Zobrazeno 761×

Komentáře

spitfire

"To je ten zásadní důvod k radosti,
Jeho soud bude spravedlivý!"

Není ta spravedlnost obsažena v tom, že každý je nějaký. Tedy už v tom tvůrčím aktu, nikoli nějakém ex post závěrečném (z) hodnocení?

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková