co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Ke komu se modlit?

10. 9. 2019 13:00
Rubrika: střítřípečky | Štítky: Marie , modlitba , protestant

Musím říct, že jako protestantský odrostlík jsem ještě do nedávna měl problém s modlitbami k Marii nebo svatým. ‎Hodně se můj pohled změnil po rozhovoru s jedním požehnaným Dominikem a dnes ráno mě oslovil tenhle příběh:

Jeden setník z Kafarnaum měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil.
Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil.
Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili:
Zaslouží si, abys to pro něj udělal.Vždyť miluje náš národ,
i synagogu nám postavil.“
Ježíš tedy šel s nimi.
Když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátele se vzkazem:
„Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu.
Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít.
Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.
Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu ‚Jdi,‘ jde;
když řeknu jinému ‚Přijď,‘ přijde; když řeknu svému otroku ‚Udělej to,‘ udělá to.“
Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej následoval:
„Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!“
Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného.

Lukáš 7

Tady je jasně vidět, že ‎Bůh vyslýchá modlitby i skrze prostředníky a velmi si cení pokory a obětavosti.


Na druhou stranu bych chtěl každého povzbudit, aby se nebál přistupovat přímo k Ježíši,
o tom je zas tenhle příběh:

Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal.
Když to uviděli učedníci, okřikovali je.
Ježíš si je ale zavolal a řekl:
„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim – vždyť právě takovým patří Boží království!‎

Lukáš ‎18.15-16

Pokud k Ježíši můžou děti, tak proč bychom se měli bát k němu jít my? ;-)‎ 

Zobrazeno 1604×

Komentáře

radim24

Hřích katolické církve a katolíků, kteří se klaní Marii je v tom, že klanit se máme Pánu. Marie je součást stvoření a stvoření se klanit nemáme. Katolicíci navíc Marii povýšili na matku Boží a to je absurdní, neboť o Ježíši víme, že byl před založením světa, takže není možné aby Marie byla matka Boha. Marie byla matka syna člověka, totiž toho těla, ve kterém Ježíš přišel na svět. Matku Boží z ní udělali katolíci, ne bible. Co řekl Ježíš, když za ním přišli rodiče? "Kdokoli totiž koná vůli mého nebeského Otce, ten je můj bratr a sestra a matka." Matouš 12:50 a Marek 3:35

radim24

On je celkově problém, že lidé nechápou to bratrství správně. Božími dětmi nejsme na základě krve (tj. pokrevních vztahů) ale na základě Ducha. Kdo uctívá Otce v duchu a v Pravdě, ten je hoden být nazván synem Božím (čili dítětem Božím) a je hoden příjmout dědictví Království nebeského. Kdo však nejedná podle té pravdy, kterou poznal a zůstává v hříchu, pravda v něm není a nemůže být spasen, neboť pohrdl Jednorozeným Božím synem. Ti kdo páchají zlo jsou z ďábla. Boží Synové nehřeší, protože Bohu vydali svůj život a nežijí již sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a dal jim život věčný. A ti kdo nechtějí, aby jejich hříchy byli odhaleny, nezůstávají ve světle, ale oblíbili si temnotu, podle toho poznáme, která církev je nástrojem satana a kde mají Boží království v srdci.

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková