co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Klíč K

7. 11. 2019 10:22
Rubrika: moje střípky | Štítky: ekumena , odpuštění , teologie

V poslední době jsem vedl dost rozhovorů na téma ekumeny.

Proč u nás ekumena "není možná" ...

...a ty rozdíly mezi církvemi jsou obrovský...

...nemůžu přijmout jejich teologii..

...nemůžeme společně přijímat Krista...

... prostě je těch důvodů spousta, proč má zůstat Církev rozdělená.

Včera večer mi Bůh ukázal jednu věc:

Církev není rozdělená kvůli teologickým rozdílům,
Církev je rozdělená kvůli vzájemnému neodpuštění!

A teologii používáme jen jako výmluvu, proč nemusíme odpustit!

To, že máme odpouštět je nad každou teologií, bez odpuštění nemáme podíl na Božím království!


Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:

Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám i dnes náš denní chléb
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od Zlého.

Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.
Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

Matouš 6.7-15

Je tam napsáno našim viníkům - těm co nám opravdu ublížili, ať už jakýmkoli způsobem.
Bůh nezpochybňuje, že se stalo něco špatně;
ale není tam žádná vyjímka, proč bychom neměli odpustit.

Prosím, pojďme to změnit, pojďme vyznat za naše církve že:
odpouštíme těm, kdo věří jiným způsobem, kdo nám ublížili.

Věřím, že tohle je něco, co otevře Boží působení v naší zemi ;-)

Zobrazeno 285×

Komentáře

radim24

Jo a ještě jedna věc, bible říká, že žádný hřích nezůstane bez trestu, na to je dobré myslet. Vidět je to krásně na příběhu krále Davida, Božího milovaného služebníka, Bůh ho taky potrestal za jeho hřích s Baršebou. Jeho trest:
2 Sam 12:9  Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Urijáše jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku, zavraždils ho mečem Amónovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin: Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký; ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoli tys to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izrael

radim24

před celým Izraelem, a to za dne... " Viz také

Židům 12:4  Ještě jste se v boji proti hříchu nevzepřeli až do krve a zapomněli jste na povzbuzení, které k vám promlouvá jako k synům: "Synu můj, nepohrdej Pánovou výchovou, a neklesej na duši, když tě kárá. Vždyť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna."

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková