co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Srpen 2013

24. 8. 2013 15:08

Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin má žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení – rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým!…


Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková