co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Září 2014

1. 10. 2014 8:40
Rubrika: ze života | Štítky: lhář

Zvládnul jsem to! Vlastně to nebylo zas tak složité. Nejtěžší bylo překonat ten nával lží, že to nedokážu.Překonat počáteční nechuť. Bože chraň mě před tím prolhaným našeptávačem!


24. 9. 2014 9:35
Rubrika: ze života | Štítky: modlitba, boj

Začal jsem se více modlit a najednou byl život téměř nesnesitelný. Byl jsem velmi vyčerpaný a unavený. Začal jsem hledat jak si odpočinout a načerpat. Najednou jsem zjistil, že se mi ze života vytrácí modlitba. Nešlo to jinak, začal jsem úpět k…


24. 9. 2014 8:52
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: vyslání

Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl…


18. 9. 2014 12:46
Rubrika: ze života | Štítky: ochutnávka

Dal vám Bůh někdy nějakou ochutnávku? Asi tak nějak všichni chápeme, že žít život pro Boha je naplněný. Těžký, ale smysluplný.Ale je docela problém se k takovému životu rozhoupat, i když to s Bohem myslíme vážně. Mě toho dal ochutnat opravdu spoustu…


18. 9. 2014 12:29
Rubrika: moje střípky | Štítky: vtip, víra

Byli jednou tři faráři (či kazatelé, pastoři,...) kteří se vydali na ryby. Každý byl z jiného společenství, přesto se vydali na lov doprostřed jezera na jedné loďce. Po nějakém čase jim došli červi a tak se první z nich rozběhl po vodě a za chvíli…


16. 9. 2014 21:52

Byl to úžasný víkend, těžko se to popisuje, ale prostě to bylo 40hodin s Bohem. Kdo mě zná, tak ví, že bez svých 8h spánku jsem takový zabržděný. Tentokrát to bylo úplně jiné. Zvykl jsem si teď vstávat brzo ráno, ale také jsem chodil brzo spát.Když…


16. 9. 2014 17:22

Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo:„Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modlya stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k…


6. 9. 2014 21:12
Rubrika: ze života | Štítky: poslušnost, plán, modlitba, HARD

Jak poznat Boží vůli? Nevím! Ale pokud se plánujete modlit, aby vás to Bůh naučil... tak si tohle nejdřív přečtěte!


5. 9. 2014 9:34
Rubrika: ze života | Štítky: počítač, modlitba, moudrost

Dnes ráno nás sestřička vyrušila při raních chvalách.Nešel jí zápis do rozvrhu, docela tu VŠ hrotí. Přišla se za náma poradit.Tak jsem jí řekl, ať se modlí, že v případě PC je to obzvláště potřeba. Naštvala se a odešla. Tak jsme se s bráškou modlili…


Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte!Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte!Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba.Vyhlaste půst, svolejte shromáždění,shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do…


Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková