co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Únor 2015

2. 3. 2015 12:57
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: soustředění

Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil! Jsem stále hodne BUSY, "multitasking" = roztěkaná pozornost.Bože nauč mě se soustředit!


27. 2. 2015 12:29
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: radost, milost, odvrácení

Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou!…


23. 2. 2015 17:48
Rubrika: moje střípky | Štítky: Svoboda, touha, rozhodnutí

I když v životě přicházejí nejrůznější touhy,jsem to stejně nakonec já, kdo se rozhoduje,co z těchto všech myšlenek opravdu chci. A když se nějaká touha (pokušení) zdá být neodbytná,neustále se mi vnucuje, že jí musím chtít... ... Jsem to nakonec já…


21. 2. 2015 8:04
Rubrika: nestřepy | Štítky: HARD, SOFT, vize, boj, pokoj

Jaký jsem? Jaký chci být? Jaký můžu být? Jaký budu? Jsem SOFT nebo HARD (křesťan)?


21. 2. 2015 7:51
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: paměť, smlouva

Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Možná je nevíra jen důsledkem zapomenutí... ... Takže si…


17. 2. 2015 21:35
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody, modlitba

Druhé tajemství veliké moci projevující se v životě Moodyho bylo to, že byl člověkem modlitby v nejhlubším toho slova smyslu. Mnozí mi často říkali: "Jel jsem mnoho kilometrů proto, abych slyšel D.L.Moodyho a zjistil jsem, že byl opravdu…


17. 2. 2015 13:16
Rubrika: moje střípky | Štítky: dokonalost

Když Bůh stvořil člověka, řekl, že to bylo dobré.Tak jak je možné, že jako lidé děláme tolik chyb?Nebo je to problém společnosti, že se vše nestandartní hned označuje za chybu? Tolik toužím být dokonalý! Nechci dělat chyby!Se závistí se dívám na…


14. 2. 2015 11:44
Rubrika: ze života | Štítky: nemoc, věčnost, rodina, slza, krása, vernosť

Dnes jsem byl konečně navštívit dědu (Pavel Kaleta). Už déle jak týden je nemocný, má zánět zvukovodu a velmi to komplikuje cukrovka. Má oteklou půlku obličeje a trápí ho velké bolesti. Tlumící léky přestávají zabírat. Už když jsem vešel, tak jako…


13. 2. 2015 8:29

To jestli byl den dobrý nebo ne, se většinou rozhodne ještě před snídaní. (u mě se to začíná stávat pravidlem)


11. 2. 2015 21:38
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody, poslušnost, plnost

1. Muž zcela odevzdaný Bohu První skutečnost, která vysvětluje, že Bůh Moodyho tak mocně použil je to, že byl plně oddaným mužem. Každý gram jeho mohutné postavy patřil Bohu. Všechno, čím byl a co měl, patřilo Bohu. Neříkám, že Moody byl dokonalý.…


  • 1
  • 2

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková