co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Duben 2015

28. 4. 2015 17:26
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: duch

Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic…


24. 4. 2015 23:05
Rubrika: hravolamy

Tato hra je variací na Kimovu hru. Je potřeba aby děcka byli rozděleni do (přibližně) rovnocených skupin. Pro každou skupinu je potřeba tužka, papír a podložka na psaní, případně toaletní papír. Doporučuji hrát venku. Každá skupina si připraví…


23. 4. 2015 8:31
Rubrika: ze života

Je to už delší doba co se to událo, už jsem myslel, že jsem to napsal, ale ne, takže: Víte co dokáže vřelé povzbuzování?Věděl jsem, že povzbuzovat druhé je důležité, ale nikdy jsem netušil, že to může být tak zásadní. Byl jsem před pár lety na…


13. 4. 2015 21:58
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: ochrana

Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal.Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení,aby se naplnilo Písmo. Jan 17.12 Ano potřebujeme ochranu! Jak často o ni prosíme? Když jsem byl malý, bylo…


13. 4. 2015 10:54
Rubrika: ze života | Štítky: čistota, odpuštění, podobenství

Náš život je jako náš domek. Žít spravedlivý život znamená, že se přezouváme a vůbec děláme všechno proto,abychom měli pěkně uklizeno. Ale ať se budeme snažit sebevíc, tak uklízet je prostě potřeba!Může se stát, že nás něco rozhodí, že budeme…


11. 4. 2015 16:02
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody, moc

Sedmé tajemství proč Bůh Moodyho tak použil je v tom, že byl docela určitě vystrojen mocí z výsosti, že měl velmi jasný a určitý křest Duchem Svatým. Moody věděl, že byl Duchem Svatým pokřtěn a nikdy o tom nepochyboval. Již ve svých duchovních…


11. 4. 2015 15:51
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody, evangelium, touha, čas

Šestá příčina, proč Bůh používal Moodyho byla ta, že Moody byl uchvácen stravující vášní po spasení ztrace­ných. Krátce po tom, když nalezl spasení, učinil rozhodnutí, že nikdy nepřipustí, aby mu unikl jediný den, aniž by hovořil alespoň s jedním…


11. 4. 2015 15:34
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody, peníze

Páté tajemství nepřetržité moci a použitelnosti Moodyho byla jeho naprostá svoboda od lásky k penzům. Moody se mohl snadno stát velkým boháčem, ale peníze pro něj neměly vůbec žádný půvab. Rád vybíral peníze pro práci Boží, ale shromažďovat peníze…


11. 4. 2015 15:29
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody, pokora

Čtvrtá příčina, proč Bůh nepřetržitě po celá léta Moodyho používal, byla v tom, že byl tím nejpokor­nějším mužem, jehož jsem poznal za celý svůj život. Rád citoval tato slova: "Víra nejvíce získá, láska nejhor­livěji pracuje, ale pokora je schopna…


11. 4. 2015 15:19
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Moody, Bible

Třetí tajemství Moodyho moci, či třetí příčina, proč Bůh Moodyho používal, bylo jeho hluboké a praktické studium Slova Božího. Jsou ti, kteří tvrdí za dnešní doby, že Moody nebyl studentem. Chci však co nejdůrazněji ujistit, že Moody byl studentem v…


  • 1
  • 2

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková