co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Listopad 2016

29. 11. 2016 8:25
Rubrika: moje střípky | Štítky: nemoci, moc, síla, zář, boj, zástupnost

Bůh nás nevyzývá k tomu, být slabý. Ale k tomu dobře využívat svou sílu/moc. Nechce, abychom se skrývali v šedi masy. Ale abychom zářili v tmě. Buďte silní, abyste se mohli zastávat slabších, bojovat proti nečestným.


28. 11. 2016 17:48

Apoštol Pavel rozpoznal, že na tomto světě jsou tři různé cesty, ale většina z nás zná jenom dvě.Inklinujeme k tomu si myslet, že v našich životech jde především o volbu mezi špatným a dobrýmjednáním. Ale Pavel mluvil o dvou odlišných přístupech,…


19. 11. 2016 10:33
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Manning, vánoce, krize, víra

Pokud křesťanská komunita prožívá krizi Vánoc, je to krize víry. Mnozí z nás nechají pozvání bez povšimnutí, obejdou pravdu, vyhnou se realitě a odloží rozhodnutí o Kristu. Tento odklad je ovšem také rozhodnutím. Nicméně Vánoce jsou narozením Božího…


15. 11. 2016 8:34
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: proroctví, chrám

A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se…


12. 11. 2016 10:00

Na dějiny se můžu podívat jako na: Bitvu mezi Božím řádem a lidskou svévolí. Svévole je slovo velmi negativně zatížené, proto se raději používá slovo svoboda. Svoboda je dobrá, ale nejde mluvit o obecné svobodě, ale svobodě vůči čemu/komu. Obávám se…


12. 11. 2016 8:40
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: nemoci, Svoboda, vztah, ovoce

Svoboda, nezávislost! Zní to tak krásně a vznešeně, ale jaké to přináší ovoce? Nejsou rozbité rodiny právě důsledkem usilování o nezávislost? Není náhodou nezávislost ovoce pýchy? (nebo obráceně?) Ale nejde jen o to být závislý, důležité je NA KOM?…


11. 11. 2016 12:53

Život je pohyb, změna, různost... radost je projev života! Děti jsou plné života! Co se v dospělosti pokazí? Je to snad zodpovědnost, co brání životu? Poučování dává méně života než světská zábava. Disciplína není nutnost, ale způsob, jak si…


4. 11. 2016 8:41
Rubrika: moje střípky | Štítky: nemoci, HARD, krása, bolest, církev

Život s Bohem je úžasný a za žádnou cenu bych neměnil. Ale je také plný bolesti a utrpení. Když lákáme lidi do církve, tak se tváříme, že znovuzrozením zmizí všechny starosti a bolesti. Raději nemluvíme, že pokud to myslíme vážně, tak to bude…


3. 11. 2016 8:56

Je to přece logické: Pokud někoho mám rád, nechci mu působit bolest. Když se lidé hádají, způsobují si bolest.


Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková