co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Duben 2017

4. 4. 2017 8:41
Rubrika: moje střípky | Štítky: zákon

Dal jsem se do čtení Mojžíšova zákona a všiml jsem si, že se tam objevují dva silné důrazy: Odstraň ze svého středu zlo! Ať není prolita neviná krev! On ten zákon je vlastně sbírka příkladů, jak to prakticky naplnit. Nemyslete si, že jsem přišel…


4. 4. 2017 8:31
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: Bible, výsada

Až král dosedne na svůj trůn, ať si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona.Tu knihu ať má stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina,svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a…


Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková