co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Červenec 2018

29. 7. 2018 7:58
Rubrika: střítřípečky | Štítky: otázka, teologie, hlas

Otázka je to jednoduchá: Znám Boží hlas? Poznám Ho, když ke mě promluví? A jsem ochotný udělat, co mi říká? Možná to vypadá jako tři otázky, ale já bych řekl,že se jedná o tři stupně jedné otázky. Podle mě je tohle víc než všechna teologie.


18. 7. 2018 7:48
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: vina, smrt, pýcha

Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: „Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!“ A hle – radost a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: „Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!“ Hospodin zástupů mi řekl do…


14. 7. 2018 7:14
Rubrika: střítřípečky | Štítky: Svoboda, prázdnota, politika

To, čemu se říká liberalismus, je ve skutečnosti relativismus; není to o svobodě,ale o prázdnotě.


13. 7. 2018 8:04

Z Jišajova pařezu vyrazí proutek,výhonek z jeho kořenů přinese ovoce.Duch Hospodinův na něm spočine – Duch moudrosti a chápání,Duch rozhodnutí a odvahy,Duch poznání a úcty k Hospodinu; úctou k Hospodinu bude prostoupen.Nebude soudit podle zdání…


10. 7. 2018 7:46
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: zrada, většina

Neříkejte zrada všemu,co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí,toho se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů ať je vam svatý- před Ním mějte bázeň,jen z Něho mějte strach. Izaiáš 8.12-13


8. 7. 2018 0:07
Rubrika: moje střípky | Štítky: proroctví, příchod, král

viděl jsem tohle: Stál jsem u Pražského hradu a reportérka se mě ptala:"Proč bychom vlastně měli podporovat stát Izrael?" řekl jsem tohle: Vy nerozumíte Božím záměrům, ale stavíte se proti nim.Blázni! - stavět se proti Bohu - strháváte na sebe…


7. 7. 2018 11:43
Rubrika: ze života | Štítky: modlitba, kniha

Jak se vlastně modlím? Jak to asi Bohu zní? Je to asi půl roku, kdy jsem si takovou otázku položil.A zjistil jsem, že moje modlitby připomínají fňukání nezodpovědného spratka :-( Ale nějak jsem to dál neřešil, nevěděl jak. Jsou to asi dva dny, co…


7. 7. 2018 7:15
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: soud, milost

a každý byl souzen podle svých skutků....Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Zjevení 20.13-15 Co dodat, jsme plně závislí na milosti, naše skutky nás odsuzují.


6. 7. 2018 8:07
Rubrika: střítřípečky | Štítky: odvaha, růst, chyba, milost

Měj odvahu růst! Nenech se zastrašit! Nenech se zlomit! Vždyť chyba, selhání jsou příležitosti k růstu.Umožňují nám být moudřejší a silnější. Zkus to znovu - a lépe! A nezapomeň: Boží milost je vždy větší!


Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková