co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Účinky zákona a envangelia

9. 12. 2015 19:22

...

Potom ujav jej za ruku vedl do velmi prostrané světnice, plné prachu, poněvadž nikdy metena nebyla. Když se byl tu Křesťan poněkud poohlédl, zavolal Vykladač služebníka a poručil mu zamést světnici. Když pak začal mésti, zdvihal se prach tak úžasnou měrou, že by se byl téměř Křesťan zalkl. I požádal Vykladač dívčice, která tu stála, aby přinesla vody a skropila jí světnici; což když se stalo, vymetena jest a vyčištěna až milo.

I táže se Křesťan: "Co to znamená?"

I odpověděl Vykladač: "Světnice tato je srdce člověka, které ještě nebylo posvěceno sladkou milostí evangelia; prach je jeho vrozená hříšnost a vnitřní zkaženost, která celého člověka porušila a poskvrnila. Kdo nejprve vymetati začal, je Zákon; ale ta, jež přinesla vody a jí světnici skropila, je Evangelium. A jak jsi viděl, že jakmile Zákon mésti se jal, prach se začal ze všech stran zvedati, takže nemohla světnice býti zametena, ba téměř byl bys se zalk - to ukazuje ti, že zákon, namístě co by svým působením srdce očistil od hřícha, tento oživuje, sílí a v duši rozmnožuje, jakož jej zjevuje a zakazuje, namístě co by uděloval moci k potlačení jeho.

(Řím 5.20, 7.5+6+9, 1.Kor 15.56)

A jakož jsi viděl dívčici, ana vodou skropila světnici, po čemž tato snadně mohla býti vyčištěna, to ukazuje ti, že přijde-li Evangelium do srdce se svým milostným a vzácným vlivem, hřích bývá přemožen a podroben (jakož vodou dívčice zmožen byl prach), a duše věrou očištěná stává se pro příbytek krále příhodnou.

(Jan 15.3, Ef 5.26, Sk 15.9, Řím 16.25-26, Jan 14.21-23)

...


BUNYAN Jan : Cesta křesťana a poutníků

Zobrazeno 371×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková