co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Modlitba je dar

15. 5. 2018 8:30
Rubrika: moje střípky | Štítky: modlitba , pozornost , strach , problémy

Uvědomil jsem si, že modlitba je úžasný dar!
Pomáhá nám obracet svou pozornost od problémů k Bohu ;-)

A jak zásadní dopad to má na náš život je vidět v tomhle příběhu:

Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině.
Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy:
„To je přízrak!“
„Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“
„Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“
„Pojď!“ řekl mu.
A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši.
Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit.
„Pane, zachraň mě!“ vykřikl.
Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi pochyboval, malověrný?“ řekl mu.

Matouš 14.25-31

Zobrazeno 484×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková