co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

víra a skutky

13. 12. 2018 12:50
Rubrika: moje střípky | Štítky: víra , skutky

často se mluví o tom, že víra bez skutků... atd.

Ale mě dnes došlo že:
záleží jaké skutky.

Opravdu ty skutky reflektují to, čemu věřím?


Pokud například věřím, že jsem spasený milostí;
ale přitom se tak horlivě snažím dělat dobré skutky...

Vždyť se tím vlastně chovám tak, jako bych si nebe měl zasloužit!
Kde je v tom vidět víra?

A když se k tomu ještě přidá to, že chci aby se lidi kolem mě taky chovali hezky...

Tak mi to pak nápadně připomíná tenhle příběh:

Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!‘ Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!‘ Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!‘ On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!‘ řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou?!‘ Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh.
Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru.

Matouš 18.23-35

Pokud věřím, že jsem spasený milostí:
tak by se to mělo projevit v mém jednání tím, že budu sám hodně odpouštět;
ne tím, že budu žít "dokonalý život".

 

Zobrazeno 583×

Komentáře

epimetheus

zlatý Lewis
nebyl to katolík a stejně napsal něco ve smyslu, že hádat se jestli je víc víra nebo skutky, je jako se hádat, které ostří nůžek je důležitější...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková