co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Prosinec 2017

12. 12. 2017 22:47
Rubrika: moje střípky | Štítky: politika, manipulace, pravda

Cílem dezinformací je manipulace lidí - to má zásadní význam v demokracii. Existují různé způsoby: lhaní - Existují lidé, kteří si neuvědomují, že existují zavádějící informace. Někdy se přímo popírá pravda, někdy se obejde šikovně zvolenými frázemi…


12. 12. 2017 8:48
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: práce

Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je obrovská, ale dělníků málo.Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň.“ Matouš 9.37-38 Je to známý verš, ale až dnes mi došlo, že je tam slovíčko vypudí.Není to přizvání k práci, ale násilné přinucení.Rozhodně…


8. 12. 2017 8:40
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: soud, radost

Raduj se země se vším co je na ní... ...Hospodin přichází, přichází aby soudil! (parafráze Žalm 96, 97) Když jsem si to přečetl poprvé, tak mě to šokovalo;JAK se můžeme RADOVAT ze soudu? Jaké máme předsudky ke slovu soud? Pak mi vyniknul verš:…


7. 12. 2017 9:35
Rubrika: ze života | Štítky: kontrast, modlitba, milost

S Ríšou se znám od dětství. Ještě před 24 lety jsme na tom byli téměř stejně.Jsme stejně staří, oba ze sedmi dětí, oba 3. nejstarší, oba chodili do besídky jen z donucení... ...asi jediný rozdíl byl v tom, že moje mamka se za mě MODLILA. Nedávno…


5. 12. 2017 22:31
Rubrika: moje střípky | Štítky: víra, naděje, moc

Vždy když čtu v Bibli o Ježíši, apoštolech nebo o Eliášovi, tak je to síla! Jasně je z toho patrné, že Bůh je mocný, ale když se dívám jak to vypadá s námi... Kde je Boží moc? Co děláme špatně? „Vy nevěřící a zvrácené pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak…


5. 12. 2017 7:12
Rubrika: střípky vděčnosti | Štítky: chvála, hudba, Píseň, víc

Toužím_mít_víc.pdf PS: Snad vás nezaskočilo použití kvartol - dalo by se to napsat i jako osminky s tečkou, ale takhle je to myslím přehlednější.


4. 12. 2017 8:54
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: Bůh, ovoce, chrám

V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají.Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Žalm 92.14-15 Tak praví Hospodin zástupů:Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil,staneš se…


Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková